Застраховки „Помощ при пътуване” осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престоя ни в чужбина. ТО „Червен корал“ предлага на своите клиенти следните застраховки:

 • Помощ при пътуване в чужбина — бизнес покритие

Тази застраховка е предназначена за лица, които в рамките на една година осъществяват многократни бизнес пътувания, всяко от които не надвишава 92 последователни дни. Територията на валидност на полицата е цял свят, с изключение на Република България.

Този продукт е разработен съвместно с компанията Inter Partner Assistance, разполагаща с денонощно работещи центрове в цял свят.

По тази застраховка ние осигуряваме:

 • Покритие в размер на 100 000 щатски долара за спешни медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски при неочаквани и спешни случаи, възникнали в резултат на заболяване и/или злополука.
 • 300 щатски долара за спешни стомотологични разноски.
 • Безплатна доставка на лекарства.
 • Транспортиране — прехвърляне на застрахования с необходимия медицински надзор до най-близката специализирана болница или директното му репатриране до България.
 • Посещение по спешност — заплащане на двупосочен билет на едно лице, посочено от застрахования, при хоспитализация на застрахования за повече от седем последователни дни.
 • Поемане на разноски до 200 щатски долара при закъснение на полет повече от шест часа.
 • Изплащане до 500 щатски долара за неотложни разходи при загуба на регистриран багаж.
 • Юридическа помощ — заплащане на адвокатски хонорар до 2 000 щатски долара.
 • Заемане на парични средства за покриване на неотложни разходи до 1 500 щатски долара
 • и много други допълнителни услуги.
 • Помощ при пътуване — туристически пътувания

Този продукт е разработен съвместно с Inter Parner Assistance и е предназначен за туристически и бизнес пътувания. Посредством денонощно работещите центрове на Inter Parner Assistance в чужбина ние гарантираме на нашите клиенти сигурност и спокойствие по време на тяхното пътуване.

Лимитът на отговорност по полицата е предмет на избор от страна на клиента и може да бъде в размер на:

 • 10 000 евро
 • 15 000 евро
 • 30 000 евро

До този лимит се покриват следните разходи:

 • Разходите за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходите за амбулаторно лечение и разноските за спешно зъболечение с лимит до 350 евро).
 • При необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага — репатриране до България, включително и със санитарен самолет.
 • Репатриране в случай на смърт.
 • Организиране и заплащане на адвокатска защита (до 900 евро) в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.

Застраховката е подходяща за клиенти, не по-възрастни от 75 години, а продължителността на пътуването не трябва да надхвърля 90 дни.

За деца до 12 години се прилага отстъпка от дължимата премия.

 • Медицински разноски

Този продукт осигурява финансова компенсация до 5 000 щатски долара за направените от застрахования:

 • медицински,
 • хирургични,
 • фармацевтични
 • болнични разноски,

при настъпване на злополука или внезапно заболяване.

Възстановяват се и разходите за:

 • спешно зъболечение в резултат от злополука или остър стоматит.
 • медицински транспорт и репатриране до Република България.

Застраховката се сключва за лица на възраст до 75 години. За лица над тази възраст застраховката се сключва при завишена премия. Покритието е валидно за цял свят, с изключение на територията на Република България.

В комбинация с горната застраховка, ние предлагаме на своите клиенти застраховка „Злополука за Чужбина” при преференциални условия.

Нашата застрахователна компания изплаща на застрахования или законните му наследници договорената предварително застрахователна сума в случай на смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат от злополука.

Застрахователната сума се определя от клиента при следните лимит

 • 3 000 лв.
 • 5 000 лв.
 • друга, по договаряне

Посредством прилагане на специални условия и платена допълнителна премия ние можем да осигурим застраховка за горните рискове и за лица, пребиваващи в чужбина с цел:

 • работа,
 • спортни състезания
 • и прояви, свързани с по-висока степен на риск.

 

Основното покритие, което застрахователната компания ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за:

 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
 • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;
 • Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования;
 • Действително извършени погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования. За това покритие не подлежат на застраховане чуждестранни граждани